ชื่อกิจกรรม : บริจาคชุด PPE ให้ รพ.ตะกั่วป่า 50 ชุด
ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาระบบ iGate Controller เพื่อ ควบคุมการเข้าออกพื้นที่ โรงพยาบาลสนามต้นแบบ ทอ. ด้วยระบบ IOT + NFC Wristband บนเครือข่าย True wifi
ชื่อกิจกรรม : บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ รพ. สนาม ต้นแบบ ทอ. ดอนเมือง
ชื่อกิจกรรม : มอบทุนการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า
ปีการศึกษา : 2563
ปีการศึกษา : 2562
ชื่อกิจกรรม : มอบทุนการศึกษาโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ปีการศึกษา : 2563
ปีการศึกษา : 2562
ชื่อกิจกรรม : มอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563