2566

ชื่อกิจกรรม :มอบทุนการศึกษา 2566 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

2565

ชื่อกิจกรรม :กิจกรรมวันด็ก 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า (มอบทุนการศึกษาและแจกของขวัญ)

2564

ชื่อกิจกรรม : บริจาคชุด PPE ให้ รพ.ตะกั่วป่า 50 ชุด
ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาระบบ iGate Controller เพื่อ ควบคุมการเข้าออกพื้นที่ โรงพยาบาลสนามต้นแบบ ทอ. ด้วยระบบ IOT + NFC Wristband บนเครือข่าย True wifi
ชื่อกิจกรรม : บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ รพ. สนาม ต้นแบบ ทอ. ดอนเมือง
ชื่อกิจกรรม : มอบทุนการศึกษาโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ปีการศึกษา : 2564

2563

ชื่อกิจกรรม : มอบทุนการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า
ปีการศึกษา : 2563
ชื่อกิจกรรม : มอบทุนการศึกษาโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ชื่อกิจกรรม : มอบทุนการศึกษา

2562

ชื่อกิจกรรม : มอบทุนการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า
ปีการศึกษา : 2562
ชื่อกิจกรรม : มอบทุนการศึกษาโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ปีการศึกษา : 2562